با تکمیل پروژه اصلاحیه در سیستم خنک کاری کمکی واحدهای بخاری نیروگاه شهید رجایی، 50 درصد از میزان مصرف آب در این واحدها کاسته شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، «یونس علی دشتدار» معاون تولید نیروگاه بخار در توضیح این خبر گفت: به منظور شناسایی مسیرها و نقاط هدررفت آب و انرژی در واحدهای نیروگاه، برای کاهش مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، تاکنون اقدامات موثری در نیروگاه انجام شده است که اجرای طرح بهبود وضعیت سیستم خنک کاری کمکی واحدهای بخاری، نمونه ای از این فعالیت ها است.

دشتدار در ادامه بیان داشت: از سال 94 با هدف بهبود وضعیت فن های سیستم خنک کاری نیروگاه بخار، فاز مطالعاتی و تحقیقاتی این طرح آغاز شد که پیش بینی می شد در صورت عملیاتی شدن این طرح، انتظار افزایش راندمان سیستم خنک کاری و در پی آن، کاهش قابل توجه مصرف آب را داشته باشیم.

معاون تولید نیروگاه بخار افزود: پس از پایان فاز مطالعاتی و تحقیقاتی که به مدت 3 سال به طول انجامید، این پروژه وارد فاز عملیاتی شد که در نهایت، سال 97، 60 درصد آن با انجام فعالیت های اصلاحی به نتیجه رسید و میزان مصرف آب در سیستم خنک کاری کمکی نیروگاه بخار، کاهش قابل ملاحظه ای یافت.

دشتدار ادامه داد: در تکمیل این پروژه که با همفکری و خرد جمعی متخصصان و کارشناسان نیروگاه به انجام رسید، امسال شاهد کاهش 50 درصدی مصرف آب در نیروگاه بخار هستیم که این میزان کاهش مصرف آب، نشان از اهمیت اجرای این طرح دارد.

نیروگاه شهید رجایی دارای 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که انرژی الکتریکی حدود 4 درصد از مصرف کنندگان را تامین می کند.