به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، مدیرعامل این شرکت در این باره اظهارداشت : در سالهای اخیر انتقادهای زیادی از سوی رسانه ها در خصوص سوخت مصرفی نیروگاه صورت گرفته که خوشبختانه با پیگیری مسئولان استانی و مدیران نیروگاه از اواخر اسفندماه 1401 روند استفاده از گاز طبیعی بصورت قابل توجهی در فرآیند تولید روبه افزایش بوده و در سه ماهه امسال مصرف سوخت گاز طبیعی در نیروگاه شهید رجایی به 90 درصد رسیده است.

وی افزود: باتوجه به ضرورت تنظیم فشار گازطبیعی توسط دیسپاچینگ ملی گاز، اختصاص سهمیه سوخت گاز طبیعی به نیروگاه، به هیچ عنوان تحت اختیار و مسئولیت این شرکت نبوده و نیروگاه شهید رجایی برای تداوم تولید برق پایدار درکلیه فصول سال بویژه برای عبورموفق از پیک تابستان1402، همواره متقاضی استفاده از سوخت پاک گاز طبیعی می باشد.

مدیر عامل نیروگاه‌ تصریح کرد: استفاده از سوخت گاز طبیعی برای این نیروگاه بسیار حائز اهمیت است ؛ زیرا علاوه برکاهش قابل توجه آلاینده های زیست محیطی تجهیزات نیروگاه درصورت استفاده از سوخت مازوت، بیشتر در معرض استهلاک قرار می گیرد؛ از طرفی هم ارزش حرارتی یک لیتر سوخت مازوت در مقایسه با یک متر مکعب گاز طبیعی، تقریبا یکسان بوده ، در حالی که قیمت یک لیتر سوخت مازوت، حدود دو برابر قیمت یک متر مکعب سوخت گاز طبیعی می باشد،به همین دلایل مدیران نیروگاه تمایل دارند همواره از سوخت گاز طبیعی استفاده نمایند تا استهلاک تجهیزات و قطعات نیزکم تر شود.

وی یادآور شد: تحویل حداکثری سوخت گاز به نیروگاه شهید رجایی از اولویت‌های مهم مسئولین استان می باشد، امیدواریم که با تداوم تحویل گازطبیعی توسط شرکت گاز به‌عنوان سوختی پاک به نیروگاه شاهد کاهش هزینه های تعمیراتی و آلاینده‌های زیست‌ محیطی باشیم .

نیروگاه شهیدرجایی قزوین نخستین طرح نیروگاهی غیر کلید دردست کشور است که با چهار واحد 250 مگاواتی نیروگاه بخار و9 واحد سیکل ترکیبی با مجموع ظرفیت 2042 مگاوات بیش از 3ونیم درصد برق مورد نیاز کشور را تولید و تامین می کند.