کارکنان نیروگاه ها در صف اول خدمت گزاری به مردم قرار دارند

پنجشنبه 07 شهریور 1398
بازدید: 1082 بار

یعقوب روحی مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در جمع کارکنان نیروگاه شهید رجایی گفت: تلاش شبانه روزی کارکنان نیروگاه ها در شرایط سخت، موجب شده است برق پایدار و مطمئن در طول سال به مردم کشور عرضه شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی،  مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی با حضور در جمع کارکنان این شرکت به فرآیند سخت تولید برق  در نیروگاه ها اشاره کرد و بیان داشت: بی تردید، کارکنان نیروگاه ها به دلیل ماهیت کار در این محیط های صنعتی و تلاش شبانه روزی ایشان در شرایط مختلف آب و هوایی برای تولید برق پایدار، کارکنان پرتلاش و خدومی در صنعت آب و برق کشور هستند که شایسته است از این عزیزان، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.
یعقوب روحی در ادامه به ویژگی های نیروگاه شهید رجایی به عنوان یکی از نیروگاه های موفق کشور اشاره کرد و افزود: در بازدید از نیروگاه شهید رجایی، احساس خوبی به دست می آید که ریشه آن برگرفته از همدلی بین مدیریت و کارکنان این مجموعه است؛ چرا که یکدلی و همرنگی شکل گرفته در این شرکت، مسیر دست یابی به اهداف متعالی این صنعت را هموار کرده است؛ به طوری که در طول سال ها فعالیت این نیروگاه، کارکنان و مدیریت آن، با هم و در مسیر تولید برق پایدار، گام برداشته اند.
تربیت نیروهای متخصص و متعهد در نیروگاه شهید رجایی، موضوع دیگری بود که مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در این باره گفت: نیروگاه شهید رجایی در زمینه تربیت نیروهای متخصص، در این صنعت، جایگاه والایی دارد؛ به گونه ای که در شرایط خاص و در زمان هایی که نیاز به خدمت مدیران جدید در صنعت تولید برق بوده است، این نیروگاه با معرفی نیروهای جوان و متخصص خود، پیشتاز معرفی مدیران متخصص و متعهد بوده است.
ایشان در پایان سخنان خود، از مدیر و کارکنان حراست نیروگاه شهید رجایی به دلیل انجام وظایف خود در این شرکت، تشکر و قدردانی نمود.
گفتنی است دومین نشست شورای برنامه ریزی راهبردی و اندیشه ورز اداره کل حراست شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با حضور یعقوب روحی، مدیرکل آن اداره و جمعی از مدیران حراست شرکت های مدیریت تولید و تولید برق به عنوان  اعضای این شورا، در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد که در این نشست، مباحث تخصصی این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان این نشست، اعضای شورا از سیستم هوشمند حراست نیروگاه و پروژه های عملیاتی تعدادی از کارکنان حراست شرکت بازدید نمودند.