کارکنان برتر ایمنی معرفی شدند

سه‌شنبه 11 مرداد 1401
بازدید: 415 بار

🔶کارکنان برتر ایمنی، پس از بررسی از سوی امورHSE معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور HSE در خصوص اعلام نفرات برتر ایمنی در تیر ماه 1401 گفت : پس از بررسی های انجام شده در این امور، دو نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را از شاخص های اعلام شده کسب نمودند، به عنوان کارکنان برتر ایمنی در تیرماه معرفی شدند.
♦️کیانبخش افزود : در این خصوص، حسن نصیری از کارکنان معاونت مهندسی و برنامه ریزی با توجه به استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی و آراستگی سازمانی ، همکاری در ایمن سازی سیستم ها وشرایط محیطی وهمچنین گزارش مشکلات سیستم های اعلان حریق و همکاری در ارتقاء فرهنگ ایمنی به عنوان نفر برتر ایمنی انتخاب شد .
♦️مدیر امور HSE در ادامه بیان داشت: بهروز جمالی از کارکنان معاونت تولید نیروگاه بخار(سوخت رسانی) هم با توجه به استفاده صحیح ازتجهیزات حفاظت فردی، رعایت الزامات ایمنی در زمان انجام فعالیت های دارای ریسک وهمچنین همکاری کامل درایمن سازی سیستم ها و شرایط محیطی به عنوان دیگر نفر برتر ایمنی در تیر ماه انتخاب شد .
♦️هرماهه با توجه به رعایت قوانین و مقرارات در شرکت دو نفر از همکاران که درمحیط کار ایمنی را رعایت می کنند و به دستورالعمل های ایمنی در شرکت پایبند هستنداز سوی امورHSE به عنوان نفرات برتر ایمنی معرفی می شوند .