کارکنان برتر ایمنی در مهر ماه 1402، پس از بررسی از سوی امور HSE معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست نیروگاه در خصوص اعلام نفرات برتر ایمنی در مهر ماه سال جاری گفت: پس از بررسی های انجام شده در این امور، دو نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را از شاخص های اعلام شده کسب نمودند، به عنوان کارکنان برتر ایمنی در این ماه معرفی شدند.

کیانبخش افزود: در این خصوص، سید یاسر جلالی تکلیمی از کارکنان تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی با توجه به همکاری در ایمن سازی شرایط محیطی، یادآوری نکات ایمنی به همکاران درفعالیت های گروه مکانیک ، رعایت الزامات ایمنی و استفاده از لوازم فردی بصورت کامل به عنوان نفر برتر ایمنی انتخاب شد.

مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست در ادامه بیان داشت: همچنین رضا ربیع زاده از کارکنان تعمیرات مکانیک نیروگاه بخار هم با توجه به همکاری در ارتقاء سطح ایمنی و فرهنگ سازمانی، گزارش شبه حوادث واستفاده از لوازم حفاظت فردی به صورت کامل و گزارش موارد نا ایمن مشاهده شده در سایت نیروگاه به عنوان دیگر نفر برتر ایمنی در مهر ماه امسال انتخاب شد.

هرماه با توجه به رعایت قوانین و مقرارات در شرکت دو نفر از همکاران که درمحیط کار، ایمنی را رعایت می کنند و به دستورالعمل های ایمنی در شرکت پایبند هستند از سوی امورHSE به عنوان نفرات برتر ایمنی معرفی می شوند.