کارکنان برتر ایمنی در مرداد ماه 1402، پس از بررسی از سوی امور HSE معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست نیروگاه درخصوص اعلام نفرات برتر ایمنی در مرداد ماه سال جاری گفت: پس از بررسی های انجام شده در این امور، دو نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را از شاخص های اعلام شده کسب نمودند، به عنوان کارکنان برتر ایمنی در این ماه معرفی شدند.

کیانبخش افزود: در این خصوص، مظاهر شریفی تودرواری از کارکنان تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی با توجه به همکاری در ایمن سازی سیستم ها و شرایط محیطی، همکاری در ارتقاء سطح ایمنی و فرهنگ سازمانی، رعایت الزامات ایمنی و استفاده از لوازم فردی بصورت کامل به عنوان نفر برتر ایمنی انتخاب شد.

مدیر امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ادامه بیان داشت: همچنین حسین باقری روچ از کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی هم با توجه به همکاری در ارتقاء سطح ایمنی و فرهنگ سازمانی، همکاری در جهت ارتقاء سطح ایمنی و نوسازی تجهیزات ایمنی و همکاری در بهبود سیستم صدور پرمیت و اخذ مجوزهای ایمنی به عنوان دیگر نفر برتر ایمنی در مرداد ماه انتخاب شد.

هر ماه با توجه به رعایت قوانین و مقررات در شرکت دو نفر از همکاران که در محیط کار، ایمنی را رعایت می کنند و همچنین به دستورالعمل های ایمنی در شرکت پایبند هستند از سوی امور HSE به عنوان نفرات برتر ایمنی معرفی می شوند.