نفرات برتر ایمنی در شهریورماه 1402، پس از بررسی از سوی امور HSE معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست نیروگاه درخصوص اعلام نفرات برتر ایمنی در شهریور ماه سال جاری گفت: پس از بررسی های انجام شده در این امور، دو نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را از شاخص های اعلام شده کسب نمودند، به عنوان کارکنان برتر ایمنی در این ماه معرفی شدند.

کیانبخش تصریح کرد: در این خصوص، حامد صالحی از کارکنان معاونت مالی و پشتیبانی امور بازرگانی با توجه به همکاری در تامین تجهیزات ایمنی مورد نیاز واحد ها،گزارش مواردمشاهده شده ناایمن در سایت نیروگاه، رعایت الزامات ایمنی و استفاده از لوازم فردی بصورت کامل به عنوان نفر برتر ایمنی انتخاب شد.

مدیر امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ادامه اظهار داشت: همچنین محمد امین شمسی از کارکنان تعمیرات ابزار دقیق نیروگاه بخار هم با توجه به همکاری در ارتقاء سطح ایمنی و فرهنگ سازمانی، گزارش موارد نا امین مشاهده شده در سایت نیروگاه و همکاری در انجام سریع تعمیرات مربوط به تجهیزات فایرفایتینگ به عنوان دیگر نفر برتر ایمنی در شهریور ماه انتخاب شد.

هر ماه با توجه به رعایت قوانین و مقررات در شرکت دو نفر از همکاران که در محیط کار، ایمنی را رعایت می کنند و همچنین به دستورالعمل های ایمنی در شرکت پایبند هستند از سوی امور HSE به عنوان نفرات برتر ایمنی معرفی می شوند.