کارکنان برتر ایمنی در تیر ماه 1402، پس از بررسی از سوی امورHSE معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست نیروگاه در خصوص اعلام نفرات برتر ایمنی در تیر ماه سال جاری گفت : پس از بررسی های انجام شده در این امور، دو نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را از شاخص های اعلام شده کسب نمودند، به عنوان کارکنان برتر ایمنی دراین ماه معرفی شدند.

کیانبخش افزود: در این خصوص، محسن شریفی از کارکنان تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی با توجه به همکاری در ایمن سازی سیستم ها و شرایط محیطی، همکاری در ارتقاء سطح ایمنی و فرهنگ سازمانی ، رعایت الزامات ایمنی و استفاده از لوازم فردی بصورت کامل به عنوان نفر برتر ایمنی انتخاب شد.

مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست در ادامه بیان داشت: همچنین امیرمحمد سعادت فر از کارکنان معاونت مهندسی و برنامه ریزی هم با توجه به همکاری در ارتقاء سطح ایمنی و فرهنگ سازمانی، همکاری در جهت ارتقاء سطح ایمنی و نوسازی تجهیزات ایمنی و همکاری در بهبود سیستم صدورپرمیت و اخذ مجوزهای ایمنی به عنوان دیگر نفر برتر ایمنی در تیر ماه انتخاب شد.

هرماه با توجه به رعایت قوانین و مقررات در شرکت دو نفر از همکاران که درمحیط کار، ایمنی را رعایت می کنند و همچنین به دستورالعمل های ایمنی در شرکت پایبند هستند از سوی امورHSE به عنوان نفرات برتر ایمنی معرفی می شوند.