کارکنان برتر ایمنی در اردیبهشت ماه 1402، پس از بررسی از سوی امورHSE معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست نیروگاه در خصوص اعلام نفرات برتر ایمنی در اردیبهشت ماه سال جاری گفت : پس از بررسی های انجام شده در این امور، دو نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را از شاخص های اعلام شده کسب نمودند، به عنوان کارکنان برتر ایمنی دراین ماه معرفی شدند.

کیانبخش افزود: در این خصوص، سید مجید بابایی از کارکنان تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی با توجه به همکاری در ایمن سازی سیستم ها و شرایط محیطی، همکاری در ارتقاء سطح ایمنی و فرهنگ سازمانی ، رعایت الزامات ایمنی و استفاده از لوازم فردی بصورت کامل به عنوان نفر برتر ایمنی انتخاب شد.

مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست در ادامه بیان داشت: همچنین غفاردانش از کارکنان تعمیرات مکانیک نیروگاه بخار هم با توجه به همکاری در ارتقاء سطح ایمنی و فرهنگ سازمانی، همکاری در ایمن سازی سیستم ها و شرایط محیطی،رعایت الزامات ایمنی و استفاده از لوازم حفاظت فردی بصورت کامل به عنوان دیگر نفر برتر ایمنی در اردیبهشت ماه انتخاب شد.

هرماه با توجه به رعایت قوانین و مقرارات در شرکت دو نفر از همکارانی که درمحیط کار، ایمنی را رعایت می کنند و به دستورالعمل های ایمنی در شرکت پایبند هستند از سوی امورHSE به عنوان نفرات برتر ایمنی معرفی می شوند .