واحد شماره یک بخاری نیروگاه شهید رجایی در دست تعمیرات قرار گرفت

جمعه 01 اسفند 1399
بازدید: 916 بار

در ادامه فعالیت های تعمیراتی نیروگاه شهید رجایی، واحد 250 مگاواتی شماره یک این نیروگاه تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار گرفت.

🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، واحد شماره یک بخاری این نیروگاه به ظرفیت 250 مگاوات، مطابق برنامه زمان بندی تعریف شده، برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید برق خارج شد.
❇️در این دوره از برنامه های تعمیراتی، بیش از 900 فعالیت در حوزه های مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی به انجام خواهد رسید.
❇️این برنامه تعمیراتی در 3 حوزه مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق تعریف شده است که بازدید از فن ها و الکتروموتورها، بازدید از (GAH)، بازدید از کانال های گاز خروجی و هوا، همچنین بازدید دوره ای از مشعل ها، بازدید و تعمیرات لازم مربوط به مخازن و مبدل های حرارتی و …، مهم ترین فعالیت هایی است که در حوزه مکانیک بویلر انجام خواهد شد.
🟢در بخش مکانیک توربین هم، بازدید از پمپ ها و الکتروموتورهای 6/6 کیلوولت، بازدید دوره ای فیلترها، بازدید از تجهیزات فیدپمپ ها، دمونتاژ، بازدید، تست و مونتاژ والوهای بای پاس و … نیز از فعالیت های مهم این حوزه است.
🟢همراه با فعالیت های مربوط به تعمیرات مکانیک، در حوزه الکتریک هم اقدامات مربوط به بازدید از ژنراتور و سیستم تحریک، تست رله های حفاظتی ژنراتور، بازدید از ترانسفورماتورها و انجام تست های مربوط به آن، همچنین بازدید و سرویس کاری بریکرهای 6/6 کیلوولت به همراه تست رله های حفاظتی سوییچگیر 6/6 کیلوولت، بازدید و سرویس کاری بریکرهای 400 ولت و … به انجام می رسد.
❇️بازدید، تست و تنظیم ترانسمیترهای دبی به همراه انجام تنظیمات مربوط به ترانسمیترهای فشار و سطح درام، بازدید و کالیبراسیون آنالایزرهای جدید، بازدید و تمیزکاری دوربین های کوره و بازدید آنالایزرها و … نیز از فعالیت های مهم حوزه تعمیرات ابزاردقیق است که از سوی کارشناسان این امور به انجام خواهد رسید.
❇️با انجام تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره یک بخاری، این واحد آماده تولید برق مطمئن و پایدار خواهد شد.