به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، همایش پیاده روی با حضور مدیرعامل ، مدیران و کارکنان نیروگاه شهید رجایی در این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج که با برنامه ریزی و هماهنگی پایگاه بسیج ودفترروابط عمومی برگزار شد، تعداد 147 نفر از کارکنان و مدیران شرکت، ثبت نام نمودند و ازمقابل درب شمالی نیروگاه بخار حرکت کرده و ازمسیرتعیین شده تا در مقابل نمازخانه نیروگاه بخار تجمع نمودند و در پایان تعداد20 نفر از کارکنان به قید قرعه، حائز دریافت جایزه شدند.

در هفته گرامیداشت بسیج، فعالیت ها و برنامه هایی نیز برنامه ریزی شده است که در طول این هفته با حضور همکاران در این شرکت برگزار می گردد.