نیمی از واحدهای نیروگاه شهید رجایی با مجموع توان 950 مگاوات برای کسب آمادگی تولید در دست تعمیرات قرار دارد.

یکشنبه 16 آذر 1399
بازدید: 577 بار

✍🏻به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی در تشریح این خبر گفت: برای نخستین بار در حوزه فعالیت های تعمیراتی این نیروگاه، تعداد 6 واحد بخاری و سیکل ترکیبی در مجموع با توان900 مگاوات، به طور همزمان در دست تعمیرات اساسی و بازدید دوره ای قرار گرفته است.
✴️دوستی افزود: در این فصل از تعمیرات، 2 واحد بخاری هر یک به ظرفیت 250 مگاوات، 3 واحد گازی در مجموع با توان 300 مگاوات و یک واحد بخاری سیکل ترکیبی با توان 100 مگاوات تحت برنامه تعمیرات اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار دارند.
❇️وی در ادامه بیان داشت: هم اکنون برنامه تعمیراتی واحد شماره 4 بخاری که تحت تعمیرات اساسی قرار دارد، مراحل پایانی خود را طی می کند و در واحد شماره 3 بخاری نیز برنامه تعمیرات بازدید دوره ای در حال اجرا است.
✴️معاون مهندسی و برنامه ریزی اظهار داشت: واحد شماره 5 گازی تحت تعمیرات اساسی و RI، و واحد شماره 2 گازی هم در دست تعمیرات اساسی قرار گرفته است.
✴️دوستی ادامه داد: در تازه ترین برنامه تعمیرات واحدهای این نیروگاه، واحد شماره 1 گازی و واحد شماره 1 بخاری سیکل ترکیبی هم برنامه تعمیرات بازدید دوره ای را طی می کنند.
❇️هر ساله با پایان یافتن فصل پر مصرف و کاهش نیاز مصرف کنندگان به انرژی الکتریکی، واحدهای نیروگاهی برای کسب آمادگی تولید برق، تحت انواع تعمیرات اساسی، بازدیدهای دوره ای و … قرار می گیرند که امسال نیز فصل تعمیرات در نیروگاه شهید رجایی، به مانند دوره های پیشین با پایان تابستان، از نیمه دوم شهریور، آغاز شده است.