4 درصد از برق مورد نیاز کشور با بهره برداری از ظرفیت 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی قزوین تولید می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، با آغاز پیک مصرف برق و ضرورت افزایش آمادگی نیروگاه ها، این نیروگاه با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی با تمام توان آماده تولید برق مطمئن و پایدار برای گذر از فصل گرما در سال 1400 است.

گرمای زودهنگام و کاهش بارش ها، از ابتدای سال جاری تاکنون موجب افزایش مصرف انرژی الکتریکی در کشور شده است؛ از این روی تلاش گردید تا برنامه های تعمیراتی این نیروگاه با کیفیت و سرعت عمل بالا به انجام برسد تا خللی در تولید انرژی به ویژه در فصل گرمای امسال ایجاد نشود.

هرساله به منظور کسب آمادگی تولید، 17 برنامه تعمیراتی در نیروگاه شهید رجایی انجام می شود که از شهریور سال گذشته تا بهار امسال، برای دستیابی به این هدف، فعالیت های تعمیرات اساسی و RI، تعمیرات نیمه اساسی، تعمیرات با محور بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل های واحدهای گازی و تعمیرات بازدید دوره ای انجام شده است.

 نیروگاه شهید رجایی با تولید سالانه حدود 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، 4 درصد از نیاز مصرف کنندگان برق کشور را تامین می کند.