تمامی واحدهای نیروگاه شهید رجایی به منظورکمک به تامین برق پایدار، درمدارتولید برق قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی،محمد روشنفکر رئیس گروه برنامه ریزی،آمار وفن آوری اطلاعات در تشریح این خبر گفت: از اول خرداد ماه و آغاز پیک مصرف برق و همچنبن ضرورت آمادگی نیروگاه ها برای کمک به تامین برق پایدار،این نیروگاه بادارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی با تمام توان و حداکثر آمادگی، در حال تولید برق مطمئن و پایدار برای گذر از فصل گرما در سال 1402 می باشد.

روشنفکر تصریح کرد: با آغاز فصل گرما، به دلیل استفاده از سیستم های سرمایشی به ویژه در مناطق گرمسیر کشور، برق بیشتری در کشور مصرف می شود، از این روی انتظار می رود برای کمک به پایداری شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی و کاهش هزینه های تولید و تعمیرات در نیروگاه ها، مصرف کنندگان انرژی الکتریکی را به طور بهینه استفاده نمایند؛ به طوری که سعی شود در ساعات پیک مصرف، از دستگاه ها و وسایل برقی پرمصرف، کمتر استفاده نمایند.

واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی با تولید سالانه 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی، برق مورد نیاز بیش از 3ونیم درصد از مصرف کشور را به انرژی الکتریکی تامین می کند.