ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی: با اتمام فصل تعمیرات، این نیروگاه با تمام توان آماده تولید برق پایدار در تابستان است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل شرکت، در توضیح خبر کسب آمادگی تولید انرژی الکتریکی از سوی این نیروگاه پس از پایان فعالیت های تعمیرات واحدهای سیزده گانه آن گفت : برنامه های پیش بینی شده تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و برنامه های بازدید دوره ای واحدهای سیزده گانه نیروگاه که از نیمه اول مهر ماه سال گذشته با هدف کسب آمادگی تولید برق برای تابستان 1402 آغاز شده بود، تا پیش از پایان اردیبهشت ماه به اتمام رسید.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه با اشاره به تعداد و نوع فعالیت های نیروگاه در طول این فصل از تعمیرات تصریح کرد: در این دوره از تعمیرات، برنامه های تعمیراتی از سوی گروه های سه گانه تعمیرات نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی با تمرکز بر عیب یابی و شناسایی نقاط ضعف واحدها به انجام رسید که از 17 برنامه ابلاغی ، یک فعالیت تعمیرات اساسی، یک فعالیت نیمه اساسی و 6 مورد فعالیت تعمیرات بازدید دوره ای مربوط به واحدهای چهارگانه 250 مگاواتی نیروگاه بخار بود و یک تعمیرات اساسی RI، چهار فعالیت تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل ویک فعالیت بازدید مسیر گاز داغ به همراه دو فعالیت بازدید دوره ای و یک تعمیرات نیمه اساسی هم مربوط به واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی بود که از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی با موفقیت به انجام رسید.

موتابها با بیان این نکته که توجه به ظرفیت های داخلی برای تامین نیازمندیهای نیروگاه، از سیاست های اصلی این شرکت می باشد، بیان داشت: قیمت قطعات و تجهیزات نیروگاهی با افزایش زیادی همراه بوده، بنابراین تکیه بر توانمندی های داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل، ابزاری برای گذر از شرایط تحریم ها به ویژه در سال های اخیر بوده است. از این روی سیاست افزایش بهره وری با استفاده از ظرفیت های داخلی، مورد نظر قرار گرفت که خوشبختانه با حضور نیروهای جوان و مستعد به همراه متخصصان با تجربه در نیروگاه توانستیم بخش اعظم نیازهای خود را در داخل استان و استان های همجوار تامین نماییم. به طوری که هم اکنون بیش از 95 درصد از قطعات و تجهیزات نیروگاه در داخل کشور و با طراحی و کوشش متخصصان خودمان تامین می شود.

مدیرعامل نیروگاه در ادامه اظهار داشت: از این فرصت استفاده می کنم و از همه شهروندان و مردم شریف ایران، تقاضا می کنم برای کمک به تداوم تولید و بهره مندی از نعمت انرژی الکتریکی و کمک به عبور از «پیک تابستان بدون خاموشی»، الگوی مصرف صحیح را رعایت نمایند که با این اقدام، علاوه بر کاهش هزینه های تولید، به هموطنان خود در مناطق و استان های گرمسیر کشور که نیاز شدید به برق برای مصارف سرمایشی دارند، کمک خواهند نمود.

نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و توان تولید نامی 2042 مگاوات، بیش از 3 و نیم درصد از برق مورد نیاز شبکه سراسری کشور را تامین می کند.