به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد روشنفکر رئیس گروه برنامه ریزی،آمار وفن آوری اطلاعات در تشریح این خبر گفت: مجموعه واحد های 250 مگاواتی نیروگاه بخار شهید رجایی در پائیز امسال با انجام اقدامات فنی و مهندسی موفق به کاهش 0/2درصدی در مصرف داخلی انرژی الکتریکی خود شده و رکورد مهمی در صرفه‌جویی ثبت شده است. ‏

روشنفکر تصریح کرد: بررسی وضعیت آماری شاخص‌های تولید و مصارف داخلی الکتریکی نیروگاه بخار از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه سال 1402 و مقایسه آن با مدت مشابه در سال گذشته، نشان از بهبود قابل ملاحظه این شاخص در سال جاری دارد، به گونه ای که مصرف داخلی از 6/64درصد در سه ماه پاییز سال 1401 به 6/4 درصد در مدت مشابه سال 1402 کاهش یافته است.

وی بیان داشت : بررسی شاخص‌ها از ابتدای امسال تا پایان آذرماه 1402 نشان می‌دهد علیرغم محدودیت‌های قابل توجه دمایی در تابستان امسال، مصرف داخلی انرژی الکتریکی نیز از6/5 درصد در سال 1401 به6/31 درصد در مدت مشابه سال1402 کاهش یافته است که این در جای خود شاخص ارزشمندی است.‌

روشنفکر اظهار داشت: انجام به موقع فعالیت‌های تعمیراتی، بهبود وضعیت نسبی نشتی‌ هوا به دود در ایر هیترها ، کاهش فشار کوره به دلیل انجام اقدامات اصلاحی و در نتیجه کاهش بار فن‌های تأمین کننده هوا، مدیریت بهره‌برداری از بویلر فیدپمپ‌ها و تعمیرات موثر آنها، رعایت استانداردهای بهره‌برداری، مدیریت مصرف عمومی برق و رعایت الگوهای مصرف در شرکت از دلایل بهبود شاخص مصارف داخلی در نیروگاه بوده است.

نیروگاه شهید رجایی با توان نامی ۲۰۴۲ مگاوات، برق مورد نیاز سه و نیم درصد از مصرف کنندگان این انرژی را در کشور تأمین می‌کند.