نیروگاه شهید رجایی تجربه خوبی در مدیریت دارایی های فیزیکی دارد

چهار‌شنبه 03 آذر 1400
بازدید: 632 بار

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت۰ تولید برق حرارتی، بهره گیری از مدل مدیریت دارایی های فیزیکی را برای صیانت از تجهیزات استراتژیک نیروگاه ها مهم دانست.
✍به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، امیر دودابی نژاد معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، با حضور در این شرکت و با بیان ضرورت بهره گیری از روش سیستماتیک مدیریت دارایی های فیزیکی بیان داشت: مدیریت دارایی های فیزیکی نیروگاه های حرارتی برای شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی که متولی این نیروگاه ها در کشور است، از اهمیت زیادی برخوردار است.
:eight_spoked_asterisk:دودابی نژاد افزود: با توجه به این که همکاران ما در نیروگاه شهید رجایی پیشرو در اجرای سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی هستند، تلاش داریم از تجربه خوب این نیروگاه برای پیاده سازی این سیستم در نیروگاه های دیگر هم استفاده کنیم.