مجید شریعتی نیا مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در بازدید از نیروگاه شهید رجایی: صنعت برق به عنوان زیرساخت زیرساخت ها شایسته حضور بهترین نیروی انسانی برای اشتغال در آن است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، شریعتی نیا با بیان اهمیت جایگاه نیروی انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه سازمانی، به ضرورت انتقال دانش به کارکنان جوان و جانشین سازی اشاره کرد و گفت: انتقال دانش، مفیدترین نوع آموزش در سازمان است که خوشبختانه مدیران و کارکنان باتجربه این نیروگاه توانسته اند با استفاده از این روش، نسل جدید کارکنان این شرکت را به عنوان جانشینان متخصص و ماهر معرفی نمایند.
در ادامه، مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، به پرسش های مدیران نیروگاه شهید رجایی که در حوزه منابع انسانی مطرح شد، پاسخ داده و اظهار امیدواری کرد با همکاری مدیران و کارکنان این صنعت، فرهنگ کار و فرهنگ سازمانی، همچون گذشته توسعه یافته و ارتقا یابد.
ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی از این نیروگاه به عنوان دومین نیروگاه در تولید برق که نقش موثری در پایداری شبکه سراسری دارد یاد کرد و گزارشی از اجرای برنامه های تعمیراتی و آماده سازی واحدهای سیزده گانه برای تولید برق به ویژه در ماه های پیک تابستان 1402 ارائه نمود.
موتابها با اشاره به سرمای هوا در زمستان و مصرف به ناچار سوخت مازوت در واحدهای این نیروگاه بیان داشت: استفاده از سوخت مازوت مورد نظر ما نیست اما با توجه به اولویت تخصیص سوخت گاز به مصارف خانگی در شرایط زمستانی، به ناچار از مازوت استفاده می کنیم که موجب استهلاک زیاد واحدهای بخاری هم می شود.
اسحاق صباغیان مدیرعامل شرکت تولید برق شهید رجایی هم در ادامه به مسائل پیرامون نیروی انسانی و مالی این شرکت، متناسب با شرایط فعلی پرداخت.
مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و تیم همراه، با حضور در اتاق فرمان، سالن توربین و بویلر واحد 250 مگاواتی شماره 2، از فرآیند تولید انرژی الکتریکی و فعالیت های آماده سازی واحدهای این نیروگاه برای تولید برق به ویژه در ایام تابستان 1402، بازدید کرد.