طی ارزيابی های امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو در زمینه انجام فعالیت های فرهنگی و دینی عملكرد سال1401 نيروگاه شهيد رجایی قزوین حائز عنوان رتبه ممتاز شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، همه ساله در پی ابلاغیه امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو در پایان هر سال، شرکت های صنعت آب و برق سراسرکشور مورد ارزیابی قرار می گیرند که شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی قزوین دربين شرکت های مدیریت تولید برق سراسر کشور در سال 1401 حائز عنوان ممتاز این دوره از ارزیابی ها شد.

محمود رضا مهاجری مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو باارسال لوح ازابوالفضل موتابها رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی و موسی اصلی بیگی مسئول امور فرهنگی واعضای شورای فرهنگی این نيروگاه تقدیروتشکر نمودند.

در بخشی از لوح ارسالي به موسی اصلی بیگی مسئول فرهنگی شرکت آمده است : پاسداری از فرهنگ نورانی قرآن کریم و تلاش جهت اقامه نماز بزرگترین فریضه الهی و ترویج سیره نبوی و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) افتخار بسیار بزرگی است که خداوند متعال نصیب بعضی از بندگان خود می فرماید و یقینا فیوضات معنوی و آثار و ثمرات فراوانی به همراه دارد.

حال که خداوند این توفیق ارزشمند را نصیب حضرتعالی و همکاران فعال در شورای فرهنگی آن شرکت نموده وحاصل تلاش و کوشش در زمینه انجام فعالیتهای فرهنگی و دینی، موجب کسب رتبه ممتاز را در میان شرکت های مدیریت تولید برق سراسر کشور در سال 1401 موجب گردیده است، لذا فرصت را مغتنم شمرده و مراتب تقدیر و تشکر را محضرآن بزرگوار، اعضای محترم شورای فرهنگی و به ویژه رئیس محترم شورای فرهنگی آن شرکت جناب آقای ابوالفضل موتابها ابراز می نماییم. امیدواریم که در ظل عنایات حق تعالی وتوجهات حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه الشریف )و رهنمودهای مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) همواره موفق و موید باشید.