به منظور انجام تعمیرات در شرایط ارتفاع، داربست معلق در بویلر واحد شماره ۶گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی نصب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی پس از اعلام نشتی بخاردر بخشی از لوله های بویلر واحد شماره ۶گازی ، کارکنان کارگاه تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی با همکاری کارکنان کارگاه نیروگاه بخار و با حضور نماینده امور HSE و پس از برقراری شرایط ایمن کار، اقدام به نصب داربست معلق در ارتفاع ۱۸ متری برای انجام عملیات جوشکاری در بویلر این واحد نمودند.

پس از نصب داربست معلق در بویلر واحد ۶گازی، کارکنان جوشکار معاونت تعمیرات سیکل ترکیبی با فعالیت در ارتفاع بالا و در شرایطی که انجام داربست بندی و جوشکاری در آن محیط، به سختی انجام می شد، در زمان کوتاه، عملیات بازسازی و جوشکاری فین تیوپ Hp اکونومایزر را با موفقیت به پایان برساندند.

این درحالی است که برای نصب معمولی داربست از پایین بویلر و در شرایط عادی، حدود دو روز زمان نیاز بود، اما کارکنان کارگاه نیروگاه سیکل ترکیبی با اجرای این عملیات، زمان انجام داربست بندی را به حداقل ممکن کاهش دادند و بعد از مرحله داربست بندی کار برشکاری دیواره بویلر در جهت دسترسی به فین تیوپ آسیب دیده انجام می شود.

در پایان گزارش آمده است، کارکنان تعمیرات نیروگاه شهید رجایی با در نظر گرفتن اهمیت تولید برق و ضرورت حفظ آمادگی واحدهای سیزده گانه، همواره آماده انجام تعمیرات در شرایط مختلف کاری هستند تا خللی در خدمت رسانی به هموطنان ایجاد نشود‌.

فهرست اسامی کارکنان داربست بند: یدالله جهان بخشی، امیر مفرد، صادق میرین بیگلو، محمد رسولی دوست با سرپرستی محسن جعفری