نزدیک به نهصد میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در بهمن امسال

یکشنبه 10 اسفند 1399
بازدید: 923 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد روشنفکر رییس گروه برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در بهمن امسال گفت: در یازدهمین ماه سال جاری، به میزان 888 میلیون و 74 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
❇️روشنفکر در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در ماه بهمن اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 331 میلیون و 878 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 556 میلیون و 196 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
❇️این میزان انرژی در حالی تولید شده است که نیروگاه شهید رجایی در فصل تعمیرات قرار دارد، به طوری که هم اکنون واحد 250 مگاوتی شماره یک بخاری برای تعمیرات بازدید دوره ای، واحد شماره 6 گازی برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل و واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی هم برای انجام تعمیرات نیمه سنگین از مدار تولید، خارج شده اند.