از جامعه بزرگ اساتید دانشگاهی و دانشجویان، شرکت های فناور و متخصصین حوزه برق و انرژی برای حضور در این رویداد تخصصی دعوت به عمل می آید.


🔶️ ۲۳ الی ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ 🔶️

نخستین جشنواره و فن بازار صنعت برق و انرژی در راستای پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان و تحقق شعار سال «مهار تورم ، رشد تولید»، استفاده از ظرفیت موسسات، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای حل چالش‌های صنعت برق و انرژی و همچنین تسهیل فرآیند تجاری‌سازی فناوری‌ در حوزه‌های مختلف نیرو، همزمان با بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق برگزار می شود.

🔶️ معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در حوزه صنعت برق و انرژی

🔶️ ایجاد بستر جهت معرفی ایده‌ها و طرح های فناورانه

🔶️ فرصت تجاری سازی یافته های پژوهشی

🔶️ بازاریابی محصولات و خدمات فناورانه

🔶️ معرفی نیازهای فناورانه صنایع

توانمندسازی و حمایت از شکل گیری بازار پژوهش و فناوری

https://event.moe.gov.ir

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۵۷۵۲۰۶

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی