در ادامه کسب موفقیت از سوی همکاران و خانواده کارکنان نیروگاه شهید رجایی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری و …، خبر موفقیت فرزند یکی از کارکنان در عرصه ورزش به دستمان رسید.

️«ستایش محمدی» فرزند همکارمان سهراب محمدی شاغل در حراست نیروگاه که در ورزش های رزمی فعالیت دارد، موفق شد، در رقابت های قهرمانی استان قزوین، رشته «لاتاردو» خوش بدرخشد.
️در مسابقات ورزشی رزمی لاتاردو، فرزند همکارمان توانست به مقام نایب قهرمانی این دوره از رقابت ها در استان قزوین دست یابد.
️دفتر روابط عمومی، همراه با آرزوی سلامت و موفقیت بیشتر برای این فرزند ورزش کار، از همکاران درخواست می نماید در صورت کسب موفقیت از سوی خود و یا خانواده هایشان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و یا علمی، مراتب را به همراه مستندات مربوطه جهت چاپ در پیک نشر و بارگزاری در وب سایت و پایگاه اطلاع رسانی، به دفتر روابط عمومی ارسال نمایند.