در ادامه کسب موفقیت از سوی همکاران و خانواده کارکنان نیروگاه شهید رجایی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری و …، خبر موفقیت فرزند یکی از کارکنان در عرصه فرهنگی و ورزشی به دستمان رسید.

️«ستایش محمدی» فرزند همکارمان سهراب محمدی شاغل در حراست نیروگاه که در جشنواره جابربن حیان و فرصت های متنوع یاد گیری فعالیت دارد، موفق شد، در رقابت های شهرستان البرز سال تحصیلی 1401-1402، خوش بدرخشد.

️در این جشنواره، فرزند همکارمان توانست به رتبه اول این دوره از رقابت ها در شهرستان البرز دست یابد.

️دفتر روابط عمومی، همراه با آرزوی سلامت و موفقیت بیشتر برای این فرزند ورزش کار، از همکاران درخواست می نماید در صورت کسب موفقیت از سوی خود و یا خانواده هایشان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و یا علمی، مراتب را به همراه مستندات مربوطه جهت چاپ در پیک نشر و بارگزاری در وب سایت و پایگاه اطلاع رسانی، به دفتر روابط عمومی ارسال نمایند.