معاینات ادواری کارکنان نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است

پنجشنبه 27 آذر 1399
بازدید: 1095 بار

معاینات دوره ای شغلی به منظور پایش سطح سلامت کارکنان نیروگاه شهید رجایی در این شرکت آغاز شد.
🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظور سنجش و ارتقای سطح سلامت جسمی کارکنان در قالب طرح کنترل سلامت، فرآیند معاینات ادواری مطابق با دستورالعمل اجرایی سنجش سلامتی کارکنان وزارت نیرو اجرا می شود.
❇️آزمایشات ادواری در حوزه کلینیکی با دریافت نمونه خون و ادرار از کارکنان برای تشخیص میزان قند خون ناشتا، کلسترول و تری گلیسیرید، تیروئید، آنزیم های کبدی و سایر اختلالات احتمالی داخلی و در حوزه پاراکلینیکی نیز با هدف کسب نتایج مربوط به انجام تست های اسپیرومتری، ادیومتری، اپتومتری و نوار قلب، اجرا شد و در پی آن نیز، معاینات تکمیلی با حضور پزشک و کارشناس بهداشت حرفه ای و ارائه توصیه های بهداشتی، در مرکز بهداشت کار نیروگاه در حال انجام است.
❇️کارکنان شاغل در معاونت های مختلف به منظور کنترل بیماری کووید 19 و پیشگیری از گسترش آن می باید مطابق جدول زمانبندی تعریف شده از سوی مرکز بهداشت کار و در زمان های تعیین شده و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، برای انجام معاینات ادواری در آن مرکز حضور یابند.