معاون وزیر ودبیر نمایندگی بنیاد بین اللملی غدیر در وزارت نیرو با اهدای لوح سپاس از مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی به دلیل انجام فعالیت های دهه عید غدیر، تقدیر کرد.

پنجشنبه 25 دی 1399
بازدید: 502 بار

🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در لوح اهدایی رضا انجم شعاع معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس و دبیر اجرایی نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر در وزارت نیرو، خطاب به علی فرهور مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی آمده است: بدینوسیله از سعی و تلاش مجدانه جنابعالی، دبیر فرهنگی و دینی وهمکاران عزیز آن شرکت در انجام فعالیت های دهه مبارکه امامت و ولایت و به ویژه عید غدیر خم سال1399 کمال تشکر وقدردانی را بعمل می آورد.
🟢امور فرهنگی نیروگاه شهید رجایی، هرساله با توجه به مناسبت های مختلف فرهنگی، فعالیت هایی برای توسعه فرهنگ دینی و مذهبی به انجام می رساند.