به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، رضا انجم شعاع معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو، با ارسال نامه ای، از ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی به دلیل کسب عنوان مدرس برتر در حوزه برق و انرژی تقدیر نمود.
در نامه ارسالی از سوی رضا انجم شعاع به ابوالفضل موتابها آمده است: وزارت نیرو به عنوان متولی تامین برق مطمئن و پایا، آب سالم و کافی و خدمات بهداشتی فاضلاب، برای انجام ماموریت های محوله نیازمند بکارگیری نظام مدیریت دانش، ساختار فراگیر و اثربخش، ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری و منابع انسانی کارآمد است. برای تحقق این مهم، آموزش و توانمندسازی کارکنان با بهره گیری از اساتید دانشمند و فرهیخته نقش کلیدی دارد.
با عنایت به این که بنابر گزارش ارزیابی عملکرد آموزشی سال 1400 وزارت نیرو به عنوان مدرس برتر در حیطه «برق و انرژی» برگزیده شده اید، بدین وسیله از تلاش و کوشش جنابعالی در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند علمی و تخصصی تقدیر و تشکر می گردد.