مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون تغییر وضعیت شغلی

پنجشنبه 02 بهمن 1399
بازدید: 974 بار

مصاحبه تخصصی و روانشناختی پذیرفته شدگان آزمون تغییر وضعیت شغلی با حضور واجدین شرایط در نیروگاه شهید رجایی انجام شد.
✍🏻به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، پس از اجرای آزمون کتبی تغییر وضعیت شغلی که با حضورکارکنان واجد شرایط در نیروگاه برگزار شد، 77 درصد از شرکت کنندگان در این آزمون به تعداد 135 نفر، امتیاز لازم را برای حضور در مرحله بعد کسب کردند که با پایان این مرحله، مصاحبه تخصصی و روان شناختی برای تعیین صلاحیت کارکنان واجد شرایط به مدت 3 روز در این شرکت برگزار شد.
❇️در فرآیند اجرای مصاحبه تخصصی و روانشناختی که با حضور نمایندگانی از شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی ومدیرانی از نیروگاه های کشور به انجام رسید، علاوه بر وضعیت تحصیلی، وضعیت های رفتاری و روان شناختی، عملی، مهارتی و توانمندی های فردی هم مورد ارزیابی قرار گرفت.
🔶بنا به مصوبه ابلاغی از وزارت نیرو، این آزمون تا سال 1402 هم ادامه داشته و براساس آن، فرآیند تغییر وضعیت شغلی برای تمامی افراد واجد شرایطی که در آزمون های کتبی و مصاحبه های تخصصی و روان شناختی حضور یافته و امتیاز لازم را کسب نمایند، اعمال خواهد شد.