مدیرکل محیط زیست استان قزوین از نیروگاه شهید رجایی بازدید کرد.

پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
بازدید: 806 بار

🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در این برنامه، مدیرکل محیط زیست استان قزوین به همراه مدیرکل محیط زیست شهرستان آبیک از اتاق فرمان نیروگاه بخار، سیستم پایش وضعیت زیست محیطی، تصفیه خانه و محل جمع آوری پسماند های صنعتی نیروگاه بازدید نمودند‌.