مجمع عمومی کانون بازنشستگان نیروگاه شهید رجایی برای تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس به حد نصاب قانونی نرسید.

به گزارش روابط عمومي شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی مجمع عمومي عادي کانون بازنشستگان نیروگاه شهید رجایی با توجه به حدنصاب نرسيدن اعضاء در جلسه روز جمعه 8 دی ماه 1402، به زمان دیگری موكول شد.

مطابق قوانین و مقررات ؛ حد نصاب لازم برای انجام فرآیند انتخابات حضور نصف به اضافه یک نفر از تعداد کل اعضای کانون می باشد که با توجه به حضور ۸۵ نفری اعضاُ در این مجمع حد نصاب لازم کسب نشد و با تایید نماینده فرماندار مجمع انتخاباتی به جلسه بعدی موکول شد.

بنا به اعلام مسئولین برگزاری انتخابات کانون بازنشستگان؛ جلسه بعدی به اطلاع اعضا خواهد رسید.

گفتنی است در این نشست صمیمانه همکاران پیشکسوت با هم دیدار و در پایان مراسم عکس یادگاری ثبت کردند.