مانور زلزله در نیروگاه برگزار شد

جمعه 17 آذر 1396
بازدید: 1068 بار

مانور آمادگی در شرایط وقوع زمین لرزه با حضورکارکنان نیروگاه شهید رجایی برگزار گردید.

مانور آمادگی در شرایط وقوع زمین لرزه با حضورکارکنان نیروگاه شهید رجایی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در روز پنجم دی ماه که مصادف با روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی است، مانوری با هدف افزایش سطح آمادگی کارکنان نیروگاه شهید رجایی در شرایط وقوع زلزله در این شرکت برگزار شد. با وقوع زمین لرزه فرضی، کارکنان حاضر در ساختمان معاونت های مهندسی و برنامه ریزی، بلافاصله طبق آموزش های دریافتی، برای پیشگیری از حوادث، در مکان های امن قرار گرفته و پس از زلزله، ساختمان را ترک نموده و در محوطه باز بیرون از ساختمان تجمع کردند. درادامه، گروه های عملیاتی ایمنی، مرکز بهداشت کار و ساختمانی برای امداد رسانی و کمک به مصدومان فرضی، همراه با تجهیزات لازم، وارد عمل شده و مصدومان فرضی را از ساختمان خارج نمودند که توسط تیم مرکز بهداشت کار نیروگاه در چادری که در محل حادثه برپاشده بود مورد معاینه و مداوای ابتدایی قرار گرفتند. عملیات جست و جو برای تخلیه کامل ساختمان از کارکنان باقی مانده، بخش دیگری از این مانور بود که توسط گروه ایمنی و ساختمانی با موفقیت به انجام رسید. ارتقای سطح آمادگی کارکنان، بررسی شرایط امداد رسانی، سرعت عمل کارکنان و گروه های عملیاتی در شرایط وقوع زمین لرزه، آشنایی با نحوه عمل در زلزله و … اهدافی است که در این عملیات به دست آمد.