مانور امداد و نجات مصدوم ناشی از تنفس گاز کلر، در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور HSE نیروگاه در خصوص اجرای مانور امداد و نجات گفت: بر اساس سناریوی تعریف شده، طی تماس تلفنی با مرکز بهداشت و اداره ایمنی و مدیریت بحران نیروگاه بخار و اعلام خبر مسمومیت یکی از کارکنان اداره شیمی نیروگاه بخار، تیم امداد و نجات و ایمنی نیروگاه بخار بلافاصله در محل حادثه فرضی حضور یافته و اقدام به کمک های اولیه برای مسمومیت زدایی فرد مصدوم نمودند.

کیانبخش تصریح کرد : در اجرای عملیات امداد و نجات، تیم عملیاتی پس از حضور در محل نشت گاز کلر، به بررسی های اولیه پرداخته و با خارج نمودن مصدوم فرضی از محل نشت گاز، اقدام به اکسیژن درمانی کرده و برای تعیین وضعیت فرد حادثه دیده، وی را با آمبولانس به مرکز بهداشت کار انتقال دادند.

در پایان عملیات شبیه سازی شده، بررسی علت بروز این حادثه فرضی و تعریف راهکارهای مقابله با آن، بررسی نقاط قابل بهبود، تجدید قوای عملیاتی، افزایش سرعت عمل تیم های عملیاتی و …، اهداف حاصل از اجرای این مانور بود که از سوی امور HSE و با حضور تیم های اجرایی، عملیاتی و امورهای حراست و شیمی نیروگاه بخار انجام شد.