مانور امداد و نجات مصدوم فرضی ناشی از تنفس گاز آمونیاک، در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علیرضا کیان بخش مدیر امور HSE نیروگاه در خصوص اجرای مانور امداد و نجات گفت: بر اساس سناریوی تعریف شده، طی تماس تلفنی با مرکز بهداشت و اداره ایمنی و مدیریت بحران نیروگاه سیکل ترکیبی و اعلام خبر مسمومیت یکی از کارکنان اداره شیمی این نیروگاه، تیم امداد و نجات و ایمنی سیکل ترکیبی بلافاصله در محل حادثه فرضی حضور یافته و اقدام به کمک های اولیه برای مسمومیت زدایی فرد مصدوم نمودند.

کیان بخش افزود: در اجرای عملیات امداد و نجات، تیم عملیاتی پس از حضور در محل نشت گاز آمونیاک، به بررسی های اولیه پرداخته و با خارج نمودن مصدوم فرضی از محل نشت گاز، اقدام به اکسیژن درمانی کرده و برای تعیین وضعیت فرد حادثه دیده، وی را با آمبولانس به مرکز بهداشت کار انتقال دادند.

در پایان عملیات شبیه سازی شده، بررسی علت بروز این حادثه فرضی و تعریف راه کارهای مقابله با آن، اقدامی بود که از سوی امور HSE و با حضور تیم های اجرایی، عملیاتی و اداره شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی انجام شد.