به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در مراسمی با حضور مدیریت و کارکنان نیروگاه و جانشین فرماندهی سپاه ناحیه شهرستان آبیک، فرمانده جدید پایگاه بسیج نیروگاه، معرفی و از تلاش های فرمانده پیشین، تقدیر شد.

در این مراسم، حکم مسئولیت حسن شیرویی به عنوان فرمانده جدید پایگاه بسیج نیروگاه شهید رجایی که از سوی سرهنگ مسلم لطفی زاده، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آبیک، صادر شده بود، اهدا شد.

در ادامه، با اهدای لوح تقدیر از سوی سرهنگ مسلم لطفی زاده، از تلاش ها و فعالیت های رضا فروغی، فرمانده پیشین پایگاه بسیج نیروگاه، تقدیر شد.