عملیات قلیاشویی بویلر واحد شماره 4 نیروگاه بخار

شنبه 17 آبان 1399
بازدید: 1068 بار

به گزارش روابط عمومی ، همزمان با انجام فعالیت تعمیرات اساسی واحد شماره 4 بخاری، عملیات قلیاشویی بویلر این واحد نیز از سوی امور شیمی نیروگاه بخار انجام شد.

❇️غفور بازی مدیر امور شیمی نیروگاه بخار در این باره گفت: با آغاز فصل سرما و اجرای برنامه های تعمیراتی، امور شیمی برای پیشگیری از خوردگی شیمیایی و رسوبگذاری محصولات احتراق در بویلر واحد، اقدام به اجرای عملیات قلیاشویی نمود که با این فعالیت، راندمان و بهره وری این واحد افزایش و در پی آن، هزینه های تعمیراتی بویلر کاهش خواهد یافت.
❇️مدیرامور شیمی در تشریح فعالیت های قلیاشویی واحد شماره 4 بیان داشت: در این فعالیت، شستشو و تمیزکاری «پاس» 2 و3 بویلر با هدف رفع رسوبات انباشتی، به منظور افزایش ظرفیت انتقال حرارتی و راندمان بویلر به انجام رسید که در این خصوص، لوله های رهیتر و S.T.C دمپرو دیواره HRA پاس 2 و لوله های سوپرهیتر اولیه و لوله های اکونومایزر ثانویه و همچنین S.T.C دمپر و لوله های اکونومایزر اولیه و … در پاس 3 ، شستشو و تمیزکاری شد.
🟢نیروگاه شهید رجایی دارای 4 واحد بخاری 250 مگاوتی، 3 واحد بخاری سیکل ترکیبی 100 مگاواتی و 6 واحد گازی، هریک با ظرفیت 123 مگاواتی است که هرساله با آغاز فصل تعمیرات، امورهای شیمی بخار و سیکل ترکیبی اقدام به اجرای برنامه های رسوب زدایی و قلیاشویی در بویلر های این واحدها می کنند.