به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عملیات قلیاشویی «GAH» واحد شماره 2 بخاری نیروگاه از سوی امور شیمی این شرکت انجام شد.

❇️غفور بازی مدیر امور شیمی نیروگاه شهید رجایی در تشریح این فعالیت گفت: برای انجام قلیاشویی در (GAH)های این واحد با هدف شست و شو و جمع آوری پسماند از این بخش از بویلر واحد، عملیات شست و شو با تزریق سود انجام شد.
❇️مدیر امور شیمی نیروگاه افزود: با آغاز فصل سرما و اجرای برنامه های تعمیراتی، امور شیمی برای پیشگیری از خوردگی شیمیایی و رسوبگذاری محصولات احتراق در بویلر واحد، اقدام به اجرای عملیات قلیاشویی بویلرها می نماید که با این اقدام، راندمان و بهره وری واحدهای بخاری افزایش و در پی آن، هزینه های تعمیراتی بویلر کاهش خواهد یافت.
🟢با اجرای عملیات قلیاشویی در واحد شماره 2 بخاری، این واحد با آمادگی کامل به شبکه سراسری تولید برق پیوست.