در 6 ماهه امسال، تعداد 250 نوع قطعه مورد نیاز واحدهای نیروگاهی، از سوی متخصصان داخلی، طراحی و ساخته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در پی اعلام نیاز به قطعات و تجهیزات کاربردی در واحدهای سیزده گانه از سوی معاونت های تعمیرات نیروگاه، متخصصان اداره ساخت داخل، در 6 ماهه امسال، اقدام به نقشه برداری و طراحی تعداد 250 قطعه مورد نیاز نموده که برای ساخت، در اختیار قطعه سازان داخلی قرار گرفت.

کابل وایبریشن یاتاقان های مربوط به واحدهای گازی، چرخدنده GAH واحدهای بخاری، بدنه چک والو هوای سیل سوت بلاور واحدهای بخاری، انواع بوش ها و قطعات گرافیتی و سیل رینگ گرافیتی بویلر فید پمپ نیروگاه بخار، انواع قطعات الکترونیک و ابزار دقیق واحدهای سیکل ترکیبی و بخاری و …، تجهیزاتی است که طراحی و تهیه نقشه های فنی آن در داخل نیروگاه و از سوی متخصصان اداره ساخت داخل شرکت انجام و توسط سازندگان داخلی، ساخته و در واحدهای نیروگاه به بهره برداری رسیده است.

گفتنی است فعالیت های اداره ساخت داخل نیروگاه شهید رجایی، مبتنی بر رویکرد درون زایی و با هدف کاهش وابستگی به شرکت های خارجی و به منظور کاهش هزینه های جاری انجام می شود.