در 4 ماهه امسال، تعداد 1500 قطعه مورد نیاز واحدهای نیروگاهی، از سوی متخصصان داخلی، طراحی و ساخته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، احمد شیرزاد معاون مالی وپشتیبانی نیروگاه با بیان این خبر گفت: در پی اعلام نیاز به قطعات و تجهیزات کاربردی در واحدهای سیزده گانه از سوی معاونت های تعمیرات نیروگاه، متخصصان اداره ساخت داخل، در 4 ماهه امسال، اقدام به نقشه برداری و طراحی تعداد 1500 قطعه مورد نیاز نموده که برای ساخت، در اختیار قطعه سازان داخلی قرار گرفت.

شیرزاد تصریح کرد: ساخت شفت بویلر فیدپمپ های نیروگاه سیکل ترکیبی، ساخت ریتینر جهت مکانیکال سیل بویلر فیدپمپ های نیروگاه بخار، ساخت مجموعه ی کامل کوپلینگ بویلر فیدپمپ نیروگاه سیکل ترکیبی ، ساخت تیپ برنر سرنازل مشعل سوخت، ساخت پیستون چک والو پرژ نیروگاه سیکل ترکیبی، ساخت اورینگ های برج های خنک کننده اصلی و کمکی نمونه هایی ازقطعاتی است که از سوی متخصصان داخلی ساخته شده است.

نایب رئیس هیات مدیره نیروگاه در ادامه بیان داشت: همچنین ساخت انواع لاک پلیت ها، ساخت والوباکس جهت سوت بلاورهای کوره، ساخت صفحات کلاچ الکتریکی، ساخت گاید بیرینگ گرافیتی هیدرو توربین و…، نمونه هایی از اقلامی است که به تعداد 1500 عدد قطعه از آن ها ساخته شده است.

وی در پایان اظهار داشت: برای ساخت این تعداد قطعه و تجهیزات، نقشه های فنی آن در داخل نیروگاه و از سوی متخصصان اداره ساخت داخل شرکت انجام و توسط سازندگان داخلی، ساخته شده که در واحدهای بخاری وسیکل ترکیبی نیروگاه به بهره برداری رسیده است.

گفتنی است نیروگاه شهیدرجایی با 13واحد بخاری وسیکل ترکیبی یکی از بزرگترین نیروگاه های کشور است که ضمن تولید پایدار انرژی الکتریکی، بخشی از قطعات مورد نیاز خود را با هدف کاهش وابستگی به شرکت های خارجی و به منظور کاهش هزینه های جاری، طراحی ومورد ساخت قرار می دهد.