چرخ دنده های گیربکس واحد های گازی GE-F9 ، با استفاده از توانمندی متخصصان داخلی، در نیروگاه شهید رجایی، طراحی و ساخته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مهران پوررمضان مدیر امور بازرگانی نیروگاه با بیان این خبر گفت: همواره به منظور حفظ آمادگی واحدهای سیزده گانه این نیروگاه برای تولید برق پایدار، قطعات مورد نیاز واحدهای سیزده گانه آن با استفاده از ظرفیت های داخلی در اداره ساخت داخل این شرکت، طراحی و توسط قطعه سازان ساخته می شود.

پوررمضان افزود: در همین ارتباط و در پی اعلام نیاز به  چرخ دنده های شماره 1 و2 مربوط به گیربکس کمکی واحد شماره 6 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی، «حامد گرجی»کارشناس اداره ساخت داخل این شرکت اقدام به انجام مهندسی معکوس و طراحی این تجهیز نمود و سپس با استفاده از نقشه تهیه شده، تعداد 2 «ست» از چرخ دنده های گیربکس کمکی واحد شماره 6 گازی این نیروگاه از سوی قطعه سازان متخصص در حوزه قطعات نیروگاهی، ساخته شد که هم اکنون در این واحد، نصب و در حال بهره برداری است.

مدیر امور بازرگانی  بیان داشت : این قطعه از کشور های صاحب تکنولوژی ساخت قطعات نیروگاهی تهیه می شد که هم اکنون  برای اولین بار در کشور از سوی کارشناس ساخت داخل نیروگاه شهیدرجایی، مهندسی معکوس و طراحی و توسط قطعه سازان دارای صلاحیت، ساخته شد.

این تجهیز که هزینه طراحی و ساخت آن معادل یک ششم هزینه تامین آن از خارج کشور است، برای پایداری تولید برق از سوی واحد های گازی مدل  (GE-F9) ضروری است.

فعالیت های اداره ساخت داخل نیروگاه شهید رجایی، مبتنی بر رویکرد درون زایی بوده و با هدف کاهش وابستگی به شرکت های خارجی و به منظور کاهش هزینه های جاری شرکت انجام می شود.