شناسایی اشکال ایجاد شده در بویلر فیدپمپ واحد شماره یک بخاری

یکشنبه 15 فروردین 1400
بازدید: 838 بار

اشکال ایجاد شده در بویلر فیدپمپ واحد شماره یک بخاری نیروگاه شهید رجایی از سوی گروه پایش وضعیت این شرکت شناسایی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهروز کشاورز رضایی رییس گروه پایش وضعیت و نظارت بر انرژی و بهره برداری نیروگاه در تشریح این خبر افزود: در بررسی ها و بازدیدهای تخصصی اخیر از تجهیزات واحدهای سیزده گانه که از سوی گروه پایش وضعیت و نظارت بر انرژی و بهره برداری نیروگاه انجام شد، اشکال ایجاد شده در یک دستگاه بویلر فیدپمپ واحد 250 مگاواتی شماره یک از سوی «مجتبی میرزاخانی کارشناس ممیزی انرژی»، شناسایی شد.
❇️کشاورز رضایی افزود: پس از بررسی های اولیه توسط کارشناس ممیزی انرژی، مشخص شد بر اثر عبور سیال با دما و فشار بالا از بویلر فیدپمپ، این دستگاه در محل اتصال 2 پوسته آن دچار خوردگی شده بود که این اشکال، افت راندمان را در این تجهیز در پی داشت.
❇️رییس گروه پایش وضعیت و نظارت بر انرژی و بهره برداری نیروگاه در ادامه بیان داشت: پس از صدور مجوز کار برای رفع این اشکال، متخصصان تعمیرات اقدام به دمونتاژ بویلر فیدپمپ آسیب دیده کرده و در ادامه اقدام به انجام عملیات جوشکاری و سنگ زنی محل خوردگی 2 نیمه پوسته در داخل کارگاه بخار نیروگاه صورت نمودند.
❇️وی ادامه داد: در پایان تعمیرات، دستگاه بویلر فیدپمپ، مونتاژ و واشر کشی شد و سپس در محل خود نصب گردید که با بررسی پارامتر های انرژی آن مشخص شد مقدار راندمان کل الکترو پمپ به میزان 5.1 درصد نسبت به قبل از تعمیرات بهبود یافته است.
🟢تعمیرات این دستگاه با همکاری متخصصان گروه پایش وضعیت و نظارت بر انرژی و بهره برداری، کارگاه نیروگاه بخار و امور تعمیرات مکانیک این شرکت به انجام رسید.