راندمان برج های خنک کننده اصلی و فرعی نیروگاه شهید رجایی با انجام عملیات شست و شوی تجهیزات آن افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، فرشید کاکاوند مدیر امور بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح این خبر گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده، عملیات شست و شوی برج های خنک کننده اصلی و فرعی نیروگاه سیکل ترکیبی ، به منظور افزایش راندمان و ارتقای کارایی این تجهیزات و همچنین کاهش مصرف آب (اسپری) برای کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان 1402 آغاز شد و هم اکنون به پایان رسید.

کاکاوند با اشاره به جزییات این خبر افزود: این عملیات با پیش بینی انجام کار در دلتاهای یکی از برج های خنک کننده آغاز شده بود که در مجموع این پروژه، دلتاهای مربوط به 3 برج خنک کننده اصلی شست و شو شدند.

پیش بینی می شود با انجام عملیات شست و شوی دلتاهای برج های خنک کننده اصلی و فرعی، آمادگی و راندمان این برج ها افزایش یافته که موجب کسب آمادگی بیشتر برای تولید برق در تابستان پیش رو خواهد شد.