پروژه نوسازی بویلر واحد بخاری نیروگاه شهید بهشتی لوشان با اجرای کامل از سوی نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ناصر سردهقان مشاور پروژه های خارج از نیروگاه شهید رجایی و مدیر اجرایی پروژه «ری تیوب» بویلر واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهید بهشتی لوشان در این باره گفت: به منظور اجرای سیاست های وزارت نیرو در نوسازی و افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی کشور و در پی ابلاغ شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  در خصوص ارائه خدمات فنی و مهندسی به صنایع ، شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی اقدام به حضور در مناقصه «ری تیوب کامل» بویلر واحد شماره 2 نیروگاه شهید بهشتی لوشان نمود که پس از اعلام این شرکت به عنوان برنده مناقصه، پروژه نوسازی کامل این بویلر آغاز کردیم.

مدیر اجرایی پروژه ری تیوب بویلر نیروگاه شهید بهشتی لوشان در تشریح اقدامات صورت گرفته در این پروژه افزود: در اسفند سال گذشته با خروج واحد شماره 2 بخاری نیروگاه لوشان از مدار تولید برق، بلافاصله اقدام به تجهیز کارگاه و انتقال تجهیزات لازم به محل پروژه نمودیم که در ادامه، نیروی انسانی با تخصص های مورد نیاز برای اجرای پروژه در محل کارگاه حضور یافتند.

سردهقان در خصوص اهمیت و حساسیت این پروژه بیان داشت: این پروژه به دلیل آن که جزو معدود فعالیت هایی است که بدین گستردگی در حال انجام است، لازم بود با برنامه ریزی دقیق تر و دقت افزون تری، انجام شود.

در ادامه، مشاور پروژه های خارج از نیروگاه شهید رجایی با اشاره به فرآیند اجرای این پروژه اظهار داشت: با استقرار نیروی انسانی و تجهیز کارگاه، دمونتاژ «کویل» های بویلر آغاز شد که به همین منظور تاکنون 2 هزار متر مربع، عایق دیواره های بویلر و به همین میزان، ورق های گالوانیزه این دیواره ها و در ادامه هم، «کویل»های «اکونومایزر» و «سوپرهیتر»های شماره 1، 2 و 3 هم دمونتاژ شده است که با این حجم از فعالیت، 70 درصد از عملیات دمونتاژ  «کویل» هاصورت گرفته است.

مدیر اجرایی پروژه ری تیوب بویلر واحد بخاری نیروگاه شهید بهشتی لوشان در ادامه گفت: هم زمان با دمونتاژ «کویل» ها، کارگاه خم کاری و ساخت دایر گردید و تجهیز و تست های فنی لازم برای تایید عملکرد این کارگاه از سوی دستگاه نظارت در دستور کار قرار گرفت.

سردهقان ادامه داد: پس از دمونتاژ کویل ها، اقدام به دمونتاژ دیواره سوپرهیتر نمودیم که حجم قابل ملاحظه ای از این دیواره شامل دیواره میدل»، دیواره «هدرباکس» و دیواره شمالی – جنوبی دمونتاژ شد.

سردهقان با اشاره به محدودیت های اجرایی پروژه ری تیوب بویلر افزود: این پروژه در 2 بخش خم کاری و ساخت لوله ها و مونتاژ دیواره های بویلر در حال انجام است که در بخشی از زمان اجرا به دلیل شرایط گسترش ویروس کرونا و تحریم های اعمال شده از سوی برخی کشورها، دریافت لوله های «واتروال» و «ساپورتینگ تیوب» با تاخیر مواجه شد که موجت وقفه موقت در اجرای این پروژه گردید اما خوشبختانه با تحویل اولین محموله لوله ها، این پروژه دوباره ادامه یافت.

واحدهای نیروگاه شهید بهشتی لوشان با سابقه 50 سال تولید انرژی الکتریکی، در اثر گذشت زمان و کارکرد بیش از 5 دهه، دچار فرسودگی شده از این روی با بازسازی و نوسازی این واحدها، راندمان این نیروگاه به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.