رفع اشکال یکدستگاه اینورتر واحد شماره 2 بخاری

پنجشنبه 25 دی 1399
بازدید: 1169 بار

✅متخصصان نیروگاه شهید رجایی، اشکال مربوط به دستگاه اینورتر واحد شماره 2 بخاری این نیروگاه را رفع نمودند.
🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد آقاداداش پور مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار در تشریح انجام تعمیر یک دستگاه اینورتر گفت: به دنبال بروز اشکال در تجهیز اینورتر واحد شماره 2 بخاری نیروگاه، عملکرد این دستگاه از سوی متخصصان امور تعمیرات الکتریک مورد بررسی قرار گرفت و سپس نسبت به تعمیر آن اقدام نمودند.
❇️آقاداداش پور در این باره افزود: با اعلام اشکال در این تجهیز، کارکنان این امور به منظور افزایش سطح آمادگی واحد، در ابتدا اقدام به بررسی، عیب یابی و سپس، ایزوله ی ارتباطات اینورتر با سیستم نمودند و در ادامه با تعمیر کامل آن، این تجهیز دوباره به مدار فعالیت بازگشت.