رشد 3/3 درصدی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی

چهار‌شنبه 07 دی 1401
بازدید: 111 بار

نیروگاه شهید رجایی قزوین با تولید بیش ازنه میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص درنه ماهه امسال، 3/3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در نه ماهه سال جاری، نه میلیارد ودویست و نود و هفت میلیون و هفتصد و دو هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
موتابها افزود: از این میزان انرژی، چهارمیلیارد و چهارصدو سی ونه میلیون و نهصدو سی و دو هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و چهار میلیارد وهشتصدو پنجاه وهفت میلیون و هفتصدو هفتاد هزار کیلووات ساعت انرژی درچهار واحد250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.
مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در نه ماهه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 3/3 درصدی تولید انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.
نیروگاه شهید رجایی با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت نامی 2042 مگاوات، سالانه بیش از12 میلیاردکیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید می کند.