نیروگاه شهید رجایی با تولید بیش از یک میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص دراردیبهشت امسال، 27 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی در تشریح این خبر گفت: در دومین ماه سال جاری، یک میلیارد و ده میلیون و صد و هفتاد و نه هزار و نهصد کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
دوستی افزود: از این میزان انرژی، پانصد وچهل ویک میلیون وپانصد و دوازده هزار ونهصد کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و چهارصد وشصت وهشت میلیون و ششصد و شصت و هفت هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
با تولید این میزان انرژی خالص در اردیبهشت امسال، این نیروگاه شاهد رشد تولید حدود 27 انرژی نسبت به اردیبهشت سال گذشته بوده است.