رشد 24درصدی تولید انرژی الکتریکی خالص درنیروگاه شهیدرجایی

یکشنبه 05 بهمن 1399
بازدید: 901 بار

نیروگاه شهید رجایی با تولید بیش از یک میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص در دی ماه امسال، 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.
🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد روشنفکر رییس گروه برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات این شرکت در تشریح میزان تولید انرژی الکتریکی واحدهای نیروگاه شهید رجایی در دی ماه امسال گفت: در دهمین ماه سال جاری، یک میلیارد و هفتاد میلیون و چهارصد و هفده هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
❇️وی افزود: از این میزان انرژی، چهارصد وپنجاه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و ششصد و نوزده میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
❇️با تولید این میزان انرژی خالص در دی ماه، این نیروگاه شاهد رشد 24 درصدی تولید انرژی نسبت به دی ماه سال گذشته بوده است.