نیروگاه شهید رجایی با تولید بیش از 5 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در 5 ماهه امسال، 2/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی ابوالفضل موتابها مدیرعامل شرکت در تشریح این خبر گفت: در پنج ماهه نخست امسال، 5 میلیارد و 525 میلیون و 650 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

موتابها تصریح کرد : ازاین میزان انرژی، 2 میلیارد و 521 میلیون و 614 هزار کیلووات ساعت انرژی در 9 واحد نیروگاه سیکل ترکیبی و 3 میلیارد و 4 میلیون و 36 هزار کیلووات ساعت انرژی در چهار واحد250 مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.

رئیس هیات مدیره نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در 5 ماهه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 2/6 درصدی تولید انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

لازم به ذکر است نیروگاه2042 مگاواتی شهید رجایی قزوین با تولید سالیانه 12میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی نقش مهمی در تامین برق کشور و پایداری شبکه سراسری دارد.