رشد 2/5 درصدی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی

یکشنبه 05 دی 1400
بازدید: 523 بار

🔷️نیروگاه شهید رجایی با تولید بیش از 700 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در آذرماه امسال، 2/5 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد روشنفکر رییس گروه برنامه ریزی، آمار و فن آوری اطلاعات در تشریح این خبر گفت: در نهمین ماه سال جاری، هفتصد و چهل و شش میلیون و نهصد و پنجاه و سه هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
♦️روشنفکر افزود: از این میزان انرژی، سیصد و چهل و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و سیصد و نود و هشت میلیون و هشتاد و سه هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
♦️با تولید این میزان انرژی خالص در آذرماه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 2/5 درصدی تولید انرژی نسبت به آذر ماه سال گذشته بوده است.