نیروگاه شهید رجایی با تولید بیش 4 میلیارد و 200 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در چهار ماهه امسال، بیش از 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در چهارمین ماه تابستان سال جاری، 4 میلیارد و 286 میلیون و 586 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

دوستی افزود: از این میزان انرژی، 2 میلیارد و 106 میلیون 380 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 2 میلیارد و 180 میلیون و 206 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.

با این میزان انرژی خالص درچهار ماهه امسال، نیروگاه شهید رجایی شاهد رشد 16/5  درصدی تولید انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.