نیروگاه شهید رجایی قزوین با تولید بیش ازیک میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص درخرداد ماه امسال، 5/3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در خرداد ماه امسال ، یک میلیارد و دویست و چهل میلیون و دویست و شش هزار و ششصد کیلو وات ساعت انرژی خالص در واحدهای سیزده گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

دوستی تصریح کرد: از این میزان انرژی، 556 میلیون و 762 هزار و ششصد کیلووات ساعت انرژی در واحدهای 9 گانه نیروگاه سیکل ترکیبی وششصد و هشتاد و سه میلیون و چهارصدو چهل و چهار هزار کیلووات ساعت انرژی درچهار واحد250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.

معاون مهندسی و برنامه ریزی در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در خرداد ماه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 5/3 درصدی تولید انرژی نسبت به خرداد ماه 1401بوده است.

علی رغم گذشت بیش از 3دهه از بهره برداری واحدهای نیروگاه شهید رجایی، این نیروگاه با تمام توان، در حال تولید انرژی الکتریکی و خدمت رسانی به هموطنان است.